Algemeen:

Een kampeerplaats kan slechts door één gezin geboekt worden, bijzettenten voor bezoekers zijn niet toegestaan! Het aantal personen is beperkt tot 4 voor de huurobjecten of 5 voor de safaritenten. Kamperen bij de huuraccommodatie is alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan ​​en moet vooraf met ons worden afgesproken.
Voor alle vakantieperiodes, de maanden juli en augustus en de feestdagen is tijdig reserveren sterk aanbevolen. Ook voor speciale ruimte- en huurwoningaanvragen in de overige seizoenen.
Het terreinbeheer behoudt zich het recht voor om terrein- of objecttoewijzingen te wijzigen indien dit om bijzondere redenen noodzakelijk is.

Boeking:

De omschrijvingen en prijzen in de voor de reisperiode geldige prijslijst gelden uitsluitend voor de contractuele prestaties.
Leeftijdsinformatie heeft betrekking op de tijd van verblijf. Om verzekeringsredenen moeten alle personen die met u meereizen bij de boeking worden vermeld. Telefonische informatie, nevenafspraken en andere toezeggingen van welke aard dan ook maken alleen deel uit van de overeenkomst als deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Het contract wordt van kracht na ontvangst van onze schriftelijke boekingsbevestiging (e-mail).
Deze ontvangt u na maximaal 5 dagen, controleer dan direct de boekingsbevestiging op juistheid.

Maak de aanbetaling van € 150,00 voor accommodaties en € 25,00 voor kampeerplaatsen binnen 4 weken onder vermelding van uw naam en de verblijfsperiode,  over op de rekening:
VR Bank Sud Niedersachsen IBAN: DE 95 2606 2433 0000 3091 50. U kunt het restant bij aankomst te betalen. Boekingen door alleenreizende jongeren onder de 18 jaar zijn niet toegestaan ​​en worden door ons geannuleerd!

Vertrek:

De accommodaties moeten om 10.30 uur ontruimd zijn. U dient de accommodatie bezem schoon achter te laten, de vuile wasgoed te verzamelen in de kussensloop en het afval weg te brengen. Kampeerplaatsen dienen uiterlijk om 12.00 uur vrij te zijn. De sleutels van de huurwoning dienen bij vertrek te worden ingeleverd. Bij verlies van een sleutel wordt € 25,00 per stuk in rekening gebracht. Bij verlies van een chip wordt € 10,00 per stuk in rekening gebracht.

Omboeken:

Als u wijzigingen aanbrengt in het bestaande contract (personen, kampeerplaats, huurwoning), brengen wij u de nieuwe prijs in rekening.

Herroeping:

U kunt het contract op elk moment herroepen! De herroeping moet schriftelijk worden medegedeeld. De ontvangst van de herroepingsverklaring door ons is bepalend voor het tijdstip van herroeping. Levering per e-mail: info@campingseeburgersee.com of per post.
Als u zich terugtrekt uit het contract, kunnen wij een passende vergoeding berekenen in overeenstemming met § 651a e.v. BGB:
Als u binnen 30 tot 10 dagen voor aankomst annuleert, wordt de aanbetaling van € 50,00 geboekt als annuleringskosten en brengen we ook 50% van het totale bedrag in rekening als compensatie volgens §651 A ff. BGB. Binnen 10 dagen voor vertrek 100%.

Park:

Er mag slechts één auto per ruimte of huurwoning op de eigen ruimte of parkeerstrook worden geparkeerd. Meer auto’s kunnen geparkeerd worden op het parkeerterrein voor de ingang.

Bezoek:

Verblijven op de camping is alleen toegestaan ​​voor geregistreerde personen. Bezoekers dienen zich te melden bij de receptie.

Huisdieren:

Boekingen met huisdieren zijn toegestaan. Huisdieren zijn niet toegestaan ​​in de huurwoningen. Op de gehele camping geldt een aangelijnde verplichting. Huisdieren zijn niet toegestaan ​​op de speelplaats. Op en in de directe omgeving van de camping geldt een kamerplicht.

Betrouwbaarheid:

Elke gast verplicht zich om zorgvuldig om te gaan met de inventaris en de camping. Hij is verplicht alle schade te vergoeden die door hem, zijn metgezellen of zijn gasten tijdens zijn verblijf is veroorzaakt. De camping aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, ongevallen, verliezen of andere onregelmatigheden die ontstaan ​​in verband met het gebruik van de site. Invloeden door overmacht, bijvoorbeeld het weer, sluiten iedere aansprakelijkheid uit.

Plaats bestelling:

Het campingreglement is bindend voor alle verblijven. Iedereen die deze op grove wijze overtreedt, in het bijzonder ondanks een waarschuwing tegen de stille tijden, wordt onmiddellijk van het terrein verwijderd. Er geldt een betalingsverplichting voor het gehele verblijf.