Het Europese broodmuseum vertelt het meer dan 8.000 jaar oude verhaal over het verbouwen en verwerken van granen en het maken van brood. Verder staan er vele modellen van wind- en watermolens zoals die vroeger gebruikt werden om meel te maken.

Het Europees Broodmuseum in Ebergötzen is een gespecialiseerd museum en herbergt de cultuurhistorische collectie “Van graan tot brood” uit de meer dan 8000 jaar oude geschiedenis en ontwikkeling van de landbouw, graanverwerking en brood. Vanaf de eerste boeren, de keramisten uit de tijd rond 5.500 v.C. (met behulp van de kleikoepeloven), via de brons- en ijzertijd, de middeleeuwen en tenslotte de moderne tijd, zijn er tentoonstellingsstukken verzameld.

Wil je meer lezen over het Broodmuseum Kijk dan op www.brotmuseum.de